کلیپ ها-برای تمام اشتباهات تربیتی ام عذر میخوام

دخترکم . حالا بزرگ شده ای . بچه که بودی نقش بازی میکردی . حالا زندگی خودت را واقعا سرو سامان میدهی . بهت افتخار میکنم و خیلی متاسفم که