کلیپ ها-کودکان- توجه به پسران نوجوان-۵

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی


نام کلیپ : روانشناسی کودکان و نوجوانان


موضوع : لزوم توجه به نیازهای نوجوانان پسر در خانواده-بخش پنجم

از مهم ترین وظایف والدین تربیت فرزندان سالم و توانمند است . جهت دستیابی به این موفقیت لازم است والدین به نکات مهمی که در این کلیپ ها در شش بخش اشاره شده است توجه کافی داشته باشند . پس با هم  بخش پنجم این کلیپ را نگاه میکنیم قسمت های بعدی هر روز بصورت سریالی منتشر خواهد شد

ضمن تشکر از توجه شما . لطفا پس از انتخاب کلیپ حدود پنج دقیقه صبر کنید تا آماده نمایش شود.

 

0 در صورت پسندیدن این کلیپ لایک کنید