کلیپ ها-مصاحبه و اظهار نظر استاد بدرخانی در مورد شبکه چشم انداز

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی


نام کلیپ : مبحث- هدف از راه اندازی شبکه چشم انداز و اظهارنظر جالب آقای محمد بدرخانی مشاور ارشد روانشناسی و عضو شبکه چشم انداز

موضوع : مصاحبه
نام مشاور : محمد بدرخانی

ضمن تشکر از توجه شما . لطفا پس از انتخاب کلیپ حدود پنج دقیقه صبر کنید تا آماده نمایش شود.

 

1 با تشکر از نظر شما