برنامه سمینارها و کارگاه های آموزشی در شبکه چشم انداز

برنامه سمینارها و کارگاه های آموزشی در شبکه چشم انداز

کارگاه درمان خیانت زناشویی با رویکرد CBT
کارگاه آموزش تربیت جنسی کودکان
آموزش روشهای مهارت کنترل خشم زوجین
آموزش مهارتهای ارتباطی
آموزش مهارتهای فرزندپروری ( بلوغ و نوجوانی )
کارگاه آموزشی درمان افسردگی و خلق افسرده
کارگاه آموزشی راهنمایی شغلی و تحصیلی
کارگاه آموزشی مهارت های حل تعارض
کارگاه آموزشی مهارت های کنترل استرس
کارگاه آموزشی روابط موثر زناشویی
کارگاه آموزشی اوتیسم در کودکان
آموزش مهارت های ارتباطی همسران
کارگاه آموزشی ازدواج موفق

کارگاه آموزشی ارتباط هوش هیجانی با راهبردهای یادگیری
کارگاه آموزشی بایو ریتم یا ساعت زیستی
کارگاه آموزشی بهبود کیفیت زندگی زناشویی
کارگاه آموزشی رهایی از اضطراب فراگیر (نگرانی) GAD با رویکردCBT
کارگاه آموزشی خودشناسی و تحلیل شخصیت بر اساس نظریه یونگ
کارگاه آموزشی مشاوره گروهی با بیماران سرطانی
کارگاه آموزشی حسادت در کودکان و راه های درمان
کارگاه آموزشی گوشه گیری در کودکان