۲۲-کارگاه آموزشی فرزندم گوشه گیر شده است!!

۲۲-کارگاه آموزشی فرزندم گوشه گیر شده است!!  مشاور : خانم الهه یوسفی -کارشناس ارشد روانشناسی ۲۲-کارگاه آموزشی فرزندم گوشه گیر شده است!!  هدف کارگاه : بررسی علل گوشه گیری کودک کمک

۲۱-کارگاه آموزشی حسادت در کودکان و راه های درمان

۲۱-کارگاه آموزشی حسادت در کودکان و راه های درمان مشاور : خانم الهه یوسفی -کارشناس ارشد روانشناسی ۲۱-کارگاه آموزشی حسادت در کودکان و راه های درمان هدف کارگاه : بررسی حسادت

۲۰-کارگاه مشاوره گروهی با بیماران سرطانی

۲۰-کارگاه مشاوره گروهی با بیماران سرطانی مشاور : خانم مانلی زندی -کارشناس ارشد مشاوره و کارشناس یونگ ۲۰-کارگاه مشاوره گروهی با بیماران سرطانی هدف کارگاه : رسیدن به حال خوب شرایط

۱۹- کارگاه آموزشی خودشناسی و تحلیل شخصیت بر اساس نظریه یونگ

۱۹- کارگاه آموزشی خودشناسی و تحلیل شخصیت بر اساس نظریه یونگ مشاور : خانم مانلی زندی -کارشناس ارشد مشاوره و کارشناس یونگ ۱۹- کارگاه آموزشی خودشناسی و تحلیل شخصیت بر اساس

۱۸-کارگاه آموزشی رهایی از اضطراب فراگیر (نگرانی) GAD با رویکردCBT

۱۸-کارگاه آموزشی رهایی از اضطراب فراگیر (نگرانی) GAD با رویکردCBT مشاور : خانم معصومه سحابی کیا -کارشناس ارشد مشاوره ۱۸-کارگاه آموزشی رهایی از اضطراب فراگیر (نگرانی) GAD با رویکردCBT اهداف کارگاه

۱۷-کارگاه آموزشی بهبود کیفیت زندگی زناشویی

۱۷-کارگاه آموزشی بهبود کیفیت زندگی زناشویی  مشاور : خانم مریم برجی پور -کارشناس ارشد مشاوره ۱۷-کارگاه آموزشی بهبود کیفیت زندگی زناشویی  اهداف کارگاه : ارتقا سطح کیفی روابط زناشویی رضایت