کلیپ ها-مصاحبه و اظهار نظر استاد بدرخانی در مورد شبکه چشم انداز

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مبحث- هدف از راه اندازی شبکه چشم انداز و اظهارنظر جالب آقای محمد بدرخانی مشاور ارشد روانشناسی و عضو شبکه