کلیپ ها- مشاوره ازدواج-مهارتهای ارتباطی در دوران نامزدی-۱۳ و پایانی

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور ازدواج : مهارتهای ارتباطی در دوران نامزدی – بخش سیزدهم و پایانی مشاور : شقایق فرزاد تعداد کلیپ

کلیپ ها- مشاوره ازدواج-مهارتهای ارتباطی در دوران نامزدی-۱۲

می خواهم ازدواج موفقی داشته باشم

راه های دستیابی به ازدواج موفق کدامند؟

چه کنم که ازدواج موفقی داشته باشم؟

اصلا می توانم به یک زندگی مشترک خوب و آرام دست یابم؟

کلیپ ها- مشاوره ازدواج-مهارتهای ارتباطی در دوران نامزدی-۱۱

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور ازدواج : مهارتهای ارتباطی در دوران نامزدی – بخش یازدهم مشاور : شقایق فرزاد تعداد کلیپ ها :

کلیپ ها- مشاوره ازدواج-مهارتهای ارتباطی در دوران نامزدی-۱۰

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور ازدواج : مهارتهای ارتباطی در دوران نامزدی – بخش دهم مشاور : شقایق فرزاد تعداد کلیپ ها :

کلیپ ها- مشاوره ازدواج-مهارتهای ارتباطی در دوران نامزدی-۹

می خواهم ازدواج موفقی داشته باشم

راه های دستیابی به ازدواج موفق کدامند؟

چه کنم که ازدواج موفقی داشته باشم؟

اصلا می توانم به یک زندگی مشترک خوب و آرام دست یابم؟

کلیپ ها- مشاوره ازدواج-مهارتهای ارتباطی در دوران نامزدی-۸

نج مهارت مهمی که دختران باید قبل از ازدواج بدست آورند

مردم تصور می کنند که وقتی پسری به سن ازدواج رسیده و شغل مناسبی دارد می تواند مسئولیت یک زندگی را قبول کند و وارد مرحله ازدواج شود. عده ای پا را فراتر گذاشته و تصور میکنند پسر باید اول مدرک تحصیلی خوبی داشته باشد و دوران سربازی را پشت سر گذاشته باشد و در نهایت که صاحب یک شغل آبرومند شد یعنی فرد مسئولیت پذیری است و وقت آن رسیده که ازدواج کند.

اما شاید کمتر خانواده هایی باشند که مهارت های قبل از ازدواج برای دختران را هم مد نظر داشته باشند!