۱۰-کارگاه آموزشی کارگاه روابط موثر زناشویی

۸-کارگاه آموزشی روابط موثر زناشویی مشاور : خانم شقایق فرزاد -کارشناس ارشد مشاوره هدف : داشتن رابطه موثر در زوجین آموزش روش های حل اختلاف آموزش روش های درست ارتباطی زناشویی