۱۲-آموزش مهارت های ارتباطی همسران

۱۲-آموزش مهارت های ارتباطی همسران مشاور : خانم الهه نژادکریم -کارشناس ارشد مشاوره آموزش مهارت های ارتباطی همسران سرفصل ها : اهمیت مهارت های ارتباطی در زندگی تعریف ارتباط عناصر

۱۰-کارگاه آموزشی کارگاه روابط موثر زناشویی

۸-کارگاه آموزشی روابط موثر زناشویی مشاور : خانم شقایق فرزاد -کارشناس ارشد مشاوره هدف : داشتن رابطه موثر در زوجین آموزش روش های حل اختلاف آموزش روش های درست ارتباطی زناشویی

۷-کارگاه آموزشی راهنمایی شغلی و تحصیلی

۷-موضوع کارگاه آموزشی راهنمایی شغلی و تحصیلی مشاور : خانم شقایق فرزاد -کارشناس ارشد مشاوره هدف : آشنایی با مشاغل و رشته های تحصیلی آگاهی از چگونگی راهنمایی موثر برای انتخاب