۱۹- کارگاه آموزشی خودشناسی و تحلیل شخصیت بر اساس نظریه یونگ

۱۹- کارگاه آموزشی خودشناسی و تحلیل شخصیت بر اساس نظریه یونگ مشاور : خانم مانلی زندی -کارشناس ارشد مشاوره و کارشناس یونگ ۱۹- کارگاه آموزشی خودشناسی و تحلیل شخصیت بر اساس

۱۸-کارگاه آموزشی رهایی از اضطراب فراگیر (نگرانی) GAD با رویکردCBT

۱۸-کارگاه آموزشی رهایی از اضطراب فراگیر (نگرانی) GAD با رویکردCBT مشاور : خانم معصومه سحابی کیا -کارشناس ارشد مشاوره ۱۸-کارگاه آموزشی رهایی از اضطراب فراگیر (نگرانی) GAD با رویکردCBT اهداف کارگاه

۱۷-کارگاه آموزشی بهبود کیفیت زندگی زناشویی

۱۷-کارگاه آموزشی بهبود کیفیت زندگی زناشویی  مشاور : خانم مریم برجی پور -کارشناس ارشد مشاوره ۱۷-کارگاه آموزشی بهبود کیفیت زندگی زناشویی  اهداف کارگاه : ارتقا سطح کیفی روابط زناشویی رضایت

۱۶-کارگاه آموزشی ساعت زیستی(Biorithmic)

۱۶-کارگاه آموزشی ساعت زیستی(Biorithmic) مشاور : خانم فاطمه شیرازی جاهد -کارشناس ارشد مشاوره ۱۶-کارگاه آموزشی ساعت زیستی(Biorithmic) سرفصل ها : تعریف و کارکرد بایو ریتم شرایط حضور : تمامی افراد

۱۵-کارگاه آموزشی ارتباط هوش هیجانی با راهبردهای یادگیری

۱۵-کارگاه آموزشی ارتباط هوش هیجانی با راهبردهای یادگیری مشاور : خانم فاطمه شیرازی جاهد -کارشناس ارشد مشاوره ۱۵-آموزش ارتباط هوش هیجانی با راهبردهای یادگیری سرفصل ها : تعریف هوش هیجانی