۶-کارگاه آموزشی درمان افسردگی و اخلاق افسرده- بخش دوم و پایانی

۶-کارگاه آموزشی درمان افسردگی و اخلاق افسرده- بخش دوم و پایانی مشاور : خانم شقایق فرزاد -کارشناس ارشد مشاوره دوستان گرامی جهت استفاده از کارگاه اموزشی درمان افسردگی و خلق

۶-کارگاه آموزشی درمان افسردگی و اخلاق افسرده- بخش اول

۶-کارگاه آموزشی درمان افسردگی و اخلاق افسرده-بخش اول مشاور : خانم شقایق فرزاد -کارشناس ارشد مشاوره دوستان گرامی جهت استفاده از کارگاه اموزشی درمان افسردگی و خلق افسرده لطفا لینک

کلیپ ها-تعلیم و تربیت کودکان – مضرات تلویزیون نگاه کردن کودکان

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی کلیپ ها-تعلیم و تربیت کودکان – مضرات تلویزیون نگاه کردن کودکان تماشای تلویزیون برای کودکان یعنی مهیا کردن و زمینه چینی کودکان

۲۲-کارگاه آموزشی فرزندم گوشه گیر شده است!!

۲۲-کارگاه آموزشی فرزندم گوشه گیر شده است!!  مشاور : خانم الهه یوسفی -کارشناس ارشد روانشناسی ۲۲-کارگاه آموزشی فرزندم گوشه گیر شده است!!  هدف کارگاه : بررسی علل گوشه گیری کودک کمک

۲۱-کارگاه آموزشی حسادت در کودکان و راه های درمان

۲۱-کارگاه آموزشی حسادت در کودکان و راه های درمان مشاور : خانم الهه یوسفی -کارشناس ارشد روانشناسی ۲۱-کارگاه آموزشی حسادت در کودکان و راه های درمان هدف کارگاه : بررسی حسادت

۲۰-کارگاه مشاوره گروهی با بیماران سرطانی

۲۰-کارگاه مشاوره گروهی با بیماران سرطانی مشاور : خانم مانلی زندی -کارشناس ارشد مشاوره و کارشناس یونگ ۲۰-کارگاه مشاوره گروهی با بیماران سرطانی هدف کارگاه : رسیدن به حال خوب شرایط