شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز-گروه روانشناسی و مشاوره

کلیپ ها-اهمیت توجه والدین به فرزندان دختر-۴

فهمیدم که به هر دلیل خدا منو نمی خواد. وگرنه دعام مستجاب می شد. حالا که نمی خواد منم دیگه کاری باهاش ندارم. خدا خواهرم و دوست داره نه منو چون اون اصلا سر ازدواجش اذیت نشد راحت بدون دعا.دیگه برام مهم نیست ازدواج کنم یا نه چون دیگه خورد شدم

Continue reading